Harmonogram zajęć - Luty 2019

Harmonogram obowiązuje od 1 stycznia

Katowice, Osiedle Witosa, ul. Witosa 23.
Szkoła Podstawowa nr 33,
Poniedziałek
18:30 – 19:30
Zdrowy Kręgosłup / Pilates
Środa
18:30 – 19:30 Joga

Katowice, Osiedle Paderewskiego, ul. Paderewskiego 46.
Szkoła Podstawowa nr 12
Czwartek
20:00 – 21:00 Joga

Katowice, Osiedle Odrodzenia, ul.Łętowskiego 18.
Szkoła Podstawowa nr 27
Czwartek
19:00 – 20:00
Zdrowy Kręgosłup / Pilates

Akademia Edukacyjna

Jesteśmy Akredytowaną Akademią Edukacyjną według standardu VCC

VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych

Moduł VCC New Competences umożliwia nabycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz otrzymanie certyfikatu potwierdzającego posiadane kwalifikacje. Zawody będące przedmiotem certyfikacji zgodne są z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. System VCC New Competences umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu.

Cennik

Cennik karnetów
Karnet na 4 wejścia - 50 zł
Karnet na 8 wejść - 80 zł
Karnet na 12 wejść - 110 zł
Karnety nie mają ograniczeń czasowych !!!

Akceptujemy karty :

Ok SystemFitProfit